Về IOPM

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Về IOPM

Tên đầy đủ của IOPM là The Inter-school Organization of Press and Media.Đó là một tổ chức về truyền thông và tạp chí ra đời vào tháng 9/2022, và được sáng lập và dẫn dắt bởi học sinh THPT ở TPHCM, với mục tiêu trở thành một môi trường mang đến những kiến thức, thông tin giá trị và đáng tin cậy bằng tiếng Anh, hướng đến đối tượng chính là các bạn học sinh cấp 3 và thế hệ GenZ nói chung. Tiền thân của tổ chức là một trang thông tin tạp chí tên The Daily News (TDN).

IOPM chúng mình hoạt động chính với hoạt động viết lách và làm dự án.Với hoạt động viết lách, chúng mình có 5 chuyên mục, trong đó 3 chuyên mục được đăng tải trên website này và 2 chuyên mục còn lại được đăng tải trên trang fanpage của tổ chức (IOPM). 3 chuyên mục đó là Tree Thức-Teen Tức, Góc nhìn tuổi trẻ,và Hít-story. 2 chuyên mục còn lại bao gồm The Monthly News (bảng tin hàng tháng). và La Bàn Hướng Nghiệp (kế hoạch).Với hoạt động dự án, trong một nhiệm kỳ, chúng mình sẽ triển khai một dự án cộng đồng được thực hiện bởi tất cả thành viên của IOPM, dự án sẽ hướng đến 1 trong 2 định hướng xã hội của tổ chức: Hướng nghiệp và Môi Trường.

Để hiểu hơn về tổ chức, bạn có thể xem hồ sơ (booklet) của chúng mình: https://drive.google.com/drive/folders/1wR9FWtnP3lj-sicN125Iy02feQ1haLRD